top of page

הסכמי קומבינציה מול בעלי קרקעות

הסכמי קומבינציה הם סוג של עסקאות חליפין בעולם הנדל"ן. הסכמים אלו מתבצעים בין חברת יזמות נדל"ן לבין בעלי קרקעות והם מעניקים לבעלי הקרקעות זכויות עתידיות על חלק מיחידות הדיור שאותן יבנה היזם על הקרקע.


מה כולל הסכם זה?


הסכם קומבינציה הוא אחד החוזים המורכבים ביותר בתחום הנדל"ן, משום שכל הסכם כזה שונה ומבוסס על שני מרכיבים: אחוז הקרקע שהיזם מקבל ומספר יחידות הדיור שמקבל בתמורה בעל הקרקע. מרכיבים אלו נקבעים בהתאם לשיקולים שונים, כגון איכות הקרקע שעליה נבנה הפרויקט והשווי המוערך של הנכסים עם סיומו. המורכבות של ההסכם נובעת בין השאר בשל הסיכונים שלוקח על עצמו כל צד בעסקה ולכן יש צורך בחוזה מקיף המתייחס ומכסה כל היבט הקשור לה.היתרונות של הסכם קומבינציה


היתרון המובהק עבור בעל קרקע הוא העובדה כי התמורה שהוא מקבל, גדולה בהרבה מזו שהיה מקבל אם הקרקע הייתה נמכרת תמורת ערך כספי. כשזה נוגע לנדל"ן השקעה בטוחה היא הטובה ביותר והסכם זה מאפשר לבעל הקרקע ליהנות מתהליכים של השבחת נכסים והשבחת מבנים על-ידי יזמים ולהבטיח לעצמו איכות חיים גבוהה ורווחיות. כיום, הדגש הוא על בנייה חכמה, במיוחד בחברות יוקרתיות כמו חברת יזמות נדל"ן V GROUP. בניה כזו מעלה את איכות החיים ולכן, ההשקעה משתלמת לטווח הארוך ובעל הקרקע יודע כי הוא יקבל יחידות דיור ברמה גבוהה.


עבור היזם, היתרון הוא היכולת להוציא לפועל פרויקט בנייה חכמה בלי להשקיע הון עצמי גדול ברכישת הקרקע, אלא על-ידי הבטחת זכויות בנכסים. יתרון נוסף נוגע לשני הצדדים, שכן המיסים וההיטלים בעסקת קומבינציה שונים ונמוכים יותר מאלו המוטלים על עסקת נדל"ן רגילה וגם אותם ניתן לקזז ולהפחית באמצעות התנהלות נכונה.


Comments


bottom of page